.
[Showroom quảng cáo] Marketing tại điểm bán: chỉ 5% là do sự trung thành với thương hiệu?

[Showroom quảng cáo] Marketing tại điểm bán: chỉ 5% là do sự trung thành với thương hiệu?

'70% quyết định mua hàng được đưa ra trong cửa hàng, 68% việc mua sắm trong cửa hàng dựa trên sự thôi thúc, 5% là do sự trung thành với thương hiệu…30% người tiêu dùng không định hình nhãn hiệu kh...